در حال نمایش 26 نتیجه

نمایش 9 24 36

برج نوری فولادی چند وجهی

برای قیمت تماس بگیرید
جنس بدنه : فولادی اجزا و اتصاالت: ورق فولادی 37St دارای هد متحرک هشت وجهی دارای قفل اینترالک دارای میله برق صاعقه گیر پروسه رنگ : گالوانیزه

پایه پرچم فولادی چند وجهی

برای قیمت تماس بگیرید
جنس بدنه : فولادی اجزا و اتصاالت : ورق فوالدی 37St پروسه رنگ : گالوانیزه

پایه چراغ پارکی فولادی مدل آندیا

برای قیمت تماس بگیرید
جنس بدنه : پایه تمام فولادی اجزا و اتصاالت : مبله دکوراتیو از جنس فولاد فوق کشش تولید شده به روش فرمینگ به صورت یک تکه چراغ دکوراتیو با طرح لیزر شده نصبی به روی بدنه دستک دکوراتیو از جنس فولاد سرنیزه دکوراتیو از جنس فولاد پروسه رنگ : سند بالست پوشش نهایی رنگ پودری تمام پلی استر

پایه چراغ پارکی فولادی مدل دلاریس

برای قیمت تماس بگیرید
جنس بدنه : پایه تمام فولادی اجزا و اتصاالت : مبله دکوراتیو از جنس فوالد فوق کشش تولید شده به روش فرمینگ به صورت یک تکه دستک دکوراتیو از جنس فوالد گوشکوبی دکوراتیو از جنس فولاد سرنیزه دکوراتیو از جنس فولاد سرچراغ دکوراتیو از جنس آلومینیوم پروسه رنگ : سند بالست پوشش نهایی رنگ پودری تمام پلی استر

پایه چراغ پارکی فولادی مدل ملیکا سه طرفه

برای قیمت تماس بگیرید
جنس بدنه : پایه فولادی اجزا و اتصاالت : مبله دکوراتیو از جنس فوالد فوق کشش تولید شده به روش فرمینگ به صورت یک تکه پروسه رنگ : سند بالست پوشش نهایی رنگ پودری تمام پلی استر

پایه چراغ پارکی مدل افرا سه طرفه فولادی

برای قیمت تماس بگیرید
جنس بدنه : پایه تمام فولادی اجزا و اتصاالت : مبله دکوراتیو از جنس فوالد فوق کشش تولید شده به روش فرمینگ به صورت یک تکه پروسه رنگ : سند بالست پوشش نهایی رنگ پودری تمام پلی استر

پایه چراغ تمام فولادی مدل هیمالیا

برای قیمت تماس بگیرید
جنس بدنه : پایه تمام فولادی اجزا و اتصاالت : دارای بلت و شابلون فلزی درایور ایزوله پروسه رنگ : سند بالست پوشش نهایی رنگ پودری تمام پلی استر

پایه چراغ خیابانی فولادی مبله مدل نور

برای قیمت تماس بگیرید
جنس بدنه : پایه تمام فولادی اجزا و اتصاالت: مبله دکوراتیو از جنس فولاد فوق کشش تولید شده به روش فرمینگ به صورت یکپارچه دستک دکوراتیو دارای طرح لیزر سر نیزه دکوراتیو از جنس آلومینیوم واسطه دکوراتیو از جنس آلومینیوم گوشکوبی دکوراتیو از جنس فوالد پروسه رنگ : سند بالست پوشش نهایی رنگ پودری تمام پلی استر

پایه چراغ خیابانی فولادی مدل یلدا

برای قیمت تماس بگیرید
جنس بدنه : پایه تمام فولادی اجزا و اتصاالت : مبله فوالدی فوق کشش تولید شده به روش فرمینگ به صورت یک تکه گوشکوبی دکوراتیو از جنس فولاد سر نیزه دکوراتیو آلومینیومی واسطه دکوراتیو آلومینیومی پروسه رنگ : سند بالست پوشش نهایی رنگ پودری تمام پلی استر

پایه چراغ خیابانی مبله فولادی مدل آرمان

برای قیمت تماس بگیرید
جنس بدنه : پایه تمام فولادی اجزا و اتصاالت : مبله دکوراتیو از جنس فولاد فوق کشش تولید شده به روش فرمینگ به صورت یک تکه سر نیزه دکوراتیو از جنس آلومینیوم واسطه دکوراتیو از جنس آلومینیوم گوشکوبی دکوراتیو از جنس فوالد پروسه رنگ : سند بالست پوشش نهایی رنگ پودری تمام پلی استر

پایه چراغ مبله دکوراتیو پارکی فولادی مدل افرا دوطرفه

برای قیمت تماس بگیرید
جنس بدنه : پایه تمام فولادی اجزا و اتصاالت : مبله دکوراتیو فولاد فوق کشش تولید شده به روش فرمینگ به صورت یک تکه رنگ : سند بالست پوشش نهایی رنگ پودری تمام پلی استر

پایه چراغ مبله دکوراتیو فولادی مدل نخل 4

برای قیمت تماس بگیرید
جنس بدنه : پایه تمام فولادی اجزا و اتصاالت : مبله نورانی دکوراتیو از جنس فوالد فوق کشش تولید شده به روش فرمینگ به صورت یک تکه سر نیزه دکوراتیو آلومینیوم واسطه دکوراتیو از جنس آلومینیوم گوشکوبی دکوراتیو از جنس فولاد پروسه رنگ : سند بالست پوشش نهایی رنگ پودری تمام پلی استر

پایه چراغ مبله فولادی مدل آریسا

برای قیمت تماس بگیرید
جنس بدنه : پایه تمام فولادی اجزا و اتصاالت : مبله دکوراتیو از جنس فوالد فوق کشش تولید شده به روش فرمینگ به صورت یک تکه دارای بخش دکوراتیو لیزر شده از جنس فولاد پروسه رنگ : سند بالست پوشش نهایی رنگ پودری تمام پلی استر

پایه چراغ مبله فولادی مدل دماوند

برای قیمت تماس بگیرید
جنس بدنه : پایه تمام فولادی اجزا و اتصاالت : مبله دکوراتیو از جنس فوالد فوق کشش تولید شده به روش فرمینگ به صورت یکپارچه سر نیزه دکوراتیو آلومینیومی واسطه دکوراتیو آلومینیومی گوشکوبی دکوراتیو از جنس فولاد رنگ : سند بالست پوشش نهایی رنگ پودری تمام پلی استر

مبله دکوراتیو خیابانی جنس فولاد مدل امپراطور

برای قیمت تماس بگیرید
جنس بدنه : پایه تمام فولادی اجزا و اتصاالت : مبله دکوراتیو از جنس فوالد فوق کشش تولید شده به روش فرمینگ به صورت یک تکه سر نیزه دکوراتیو از جنس آلومینیوم واسطه دکوراتیو از جنس آلومینیوم گوشکوبی دکوراتیو از جنس فولاد پروسه رنگ : سند بالست پوشش نهایی رنگ پودری تمام پلی استر

مبله دکوراتیو فولاد فوق کشش مدل خلیج فارس

برای قیمت تماس بگیرید
جنس بدنه : پایه تمام فولادی اجزا و اتصاالت : مبله دکوراتیو از جنس فوالد فوق کشش تولید شده به روش فرمینگ به صورت یکپارچه سر نیزه دکوراتیو از جنس آلومینیوم واسطه دکوراتیو از جنس آلومینیوم گوشکوبی دکوراتیو از جنس فولاد پروسه رنگ : سند بالست پوشش نهایی رنگ پودری تمام پلی استر

مبله دکوراتیو فولادی مدل بلوط نورانی

برای قیمت تماس بگیرید
جنس بدنه : پایه تمام فولادی اجزا و اتصاالت : مبله دکوراتیو از جنس فوالد فوق کشش تولید شده به روش فرمینگ به صورت یک تکه سر نیزه دکوراتیو از جنس آلومینیوم واسطه دکوراتیو از جنس آلومینیوم گوشکوبی دکوراتیو از جنس فولاد پروسه رنگ : سند بالست پوشش نهایی رنگ پودری تمام پلی استر